Posted on

Tervetuloa blogini pariin! Graafisen ja digitaalisen suunnittelun harrastajat ja ammattilaiset sekä kaikki niistä kiinnostuneet ilahtunevat kuullessaan, että kirjoittelen tänne nimenomaan näistä aiheista. Pyöritän tällä hetkellä Turussa pientä alan firmaa. Luovassa työssä on tärkeää altistaa itseään monipuolisesti vaikutteille ja ideoille. Pyrinkin siis työni kautta ja sen ohessa pysyttelemään ajan hermolla graafisen suunnittelun viimeisimpien trendien suhteen. Digitaalisessa maailmassa on helppoa löytää inspiraatioita ja kartuttaa tietoaan alan kansainvälisiä suuntauksia ja julkaisuja seuraamalla.

Jaan tässä blogissani tietoa ja kokemuksiani siitä, mitä graafisen suunnittelun maailmassa tapahtuu. Uusien tuulien lisäksi kerron, kuinka perustavan laatuisia suunnitteluperiaatteita voi soveltaa käytännössä sekä millaisia asioita niiden suhteen on syytä ottaa huomioon. Tavoitteenani on tuoda mielenkiintoista käytännön näkökulmaa paitsi graafiseen suunnitteluun yleensä, myös erityisesti digitaaliseen mediaan liittyviin aiheisiin ja käytäntöihin. Intohimonani on jakaa tietoa ja käydä keskustelua näistä aiheista tällä sivustolla. Toivonkin sinun viettävän lukuisia kiinnostavia hetkiä blogiani lukiessasi!

Graafinen suunnittelu

Graafinen-suunnittelu

Ehkä aluksi olisi syytä kysyä, mitä graafinen suunnittelu oikeastaan on. Graafisella suunnittelulla tarkoitetaan kaikkea sellaista suunnittelua, jossa pyritään visuaalisin keinoin kommunikoimaan eri tyyppisiä asioita ja ratkomaan ongelmia. Sen välineinä voidaan käyttää kuvia, tekstiä ja valokuvia, ja sen tavoitteena on välittää katsojalle ideoita ja mitä erilaisimpia viestejä. Graafisen suunnittelun käyttämät mediat vaihtelevat painotuotteista digitaalisiin tuotteisiin, kuten nettisivuihin ja peleihin, ja sen käyttökohteita on lukemattomia aina opaskylteistä tietokoneohjelmiin ja yritysten logoihin.

Digitaalinen suunnittelu

digital-designer

Digitaalisesta suunnittelusta puhuttaessa tarkoitetaan sitä graafisen suunnittelun osa-aluetta, joka käyttää työvälineenään digitaalisia teknologioita. Yleensä suunnittelun kohteena on myös digitaalinen ympäristö, eli suunnittelun tulokset julkaistaan digitaalisessa mediassa kuten Internetissä tai jossakin tietokoneohjelmassa tai mobiilisovelluksessa. Digitaalisessa suunnittelussa on itse ulkoasun lisäksi kiinnitettävä voimakkaasti huomiota sovelluksen interaktiivisuuteen ja sellaisiin elementteihin, joiden kautta ja välityksellä sen käyttäjät kommunikoivat. Tähän on toki poikkeuksiakin: esimerkiksi televisiota ja elokuvateollisuutta varten tapahtuva digitaalinen suunnittelu, jossa käyttäjät eivät välttämättä pääse vuorovaikuttamaan digitaalisen ympäristönsä kanssa.

Astu sisään suunnittelun maailmaan

Graafinen ja digitaalinen suunnittelu eivät ole olemassa muusta maailmasta riippumatta, vaan ne liittyvät kiinteästi osaksi käyttötarkoitustaan sekä aikaansa ja sen erilaisia ajankohtaisia ilmiöitä. Haluan valottaa näitä ilmiöitä ja tarkastella niitä osana sekä itse suunnitteluprosessia että sen lopputuloksia. Aivan oma lukunsa ovat tietenkin asiakkaat ja töiden käyttökohteet sekä niihin liittyvät projektit, joiden parista minulla on kerrottavana monen monta mielenkiintoista tarinaa. Toivottavasti nautit niistä, ja haluankin toivottaa sinulle mukavia hetkiä blogini parissa!