Töitä freelance-graafikolle

Olen monessa tilanteessa joutunut perustelemaan omia valintojani useille ihmisille, mutta varsinkin vanhempieni sukulaisille uuden, luovan talouden perusperiaatteet ovat melkein kuin hepreaa. Itsensä työllistäminen tänä päivänä on monelle luovan alan ammattilaiselle enemmän valinta kuin mikään pakko. Kun ottaa huomioon, miten mahtava määrä mahdollisuuksia on avautunut internetin aikakaudella, niin asia on oikeastaan aika itsestäänselvä. Itsenäinen freelance-web-suunnittelija saa määrätä työaikansa itse, mikä viehättää varmasti monia.

Itsensä työllistämisellä on kuitenkin myös kääntöpuolensa, jota ei kannata sivuuttaa. Sillä siinä missä perinteisessä työsuhteessa työskentelevän tehtävät tulevat esimieheltä määrättynä, on freelance-graafikon tai web-suunnittelijan varauduttava etsimään itse omat työtilaisuutensa. Onneksi verkko on täynnä erinomaisia alustoja ja palveluita, joiden tehtävänä on yhdistää luovaa työtä tarvitseva toimeksiantaja ja asiansa osaava ammattilainen. Esittelenkin seuraavaksi muutaman sivuston, joita olen itse hyödyntänyt sopivia alani suunnittelutehtäviä löytääkseni.

Upwork

Upwork on markkinoiden johtava, freelance-työn välittämiseen erikoistunut verkkopalvelualusta, joka on toiminut vuodesta 2015 lähtien. Upworkin taustalla vaikuttaa Elance-oDesk-niminen yhtiö, joka muodostui Elancen ja oDeskin freelance-palveluiden yhdistyessä vuonna 2013. Upworkin toimeksiantojen välityksestä vastaa hienostunut algoritmi, joka huolehtii siitä, että oikeat tehtävät päätyvät niistä parhaiten suoriutuville tekijöille. Sivustolla on myös erilaisia ohjelmia freelancereille, kuten Upworkin Talent-ohjelmat, jotka auttavat lahjakkaita freelancereita kasvattamaan näkyvyyttään sivustolla. Myös Upworkin hinnoittelu kannustaa pitkiin ja hedelmällisiin asiakasuhteisiin.

Freelancer

Freelancer.com-sivusto on kansainvälinen markkinapaikka, jonka välityksellä erilaisia työsuoritteita kaipaavat voivat julkaista ilmoituksia ja löytää toimeksiantoja etsiviä freelancereita. Freelancer.com-sivustolla on mahdollista tarjota osaamistaan niin graafisen suunnittelun kuin web designinkin alueilla, mutta myös ohjelmoinnin osaajille on aina kysyntää. Sivuston välityksellä palveluita hankkivien tilaajien on mahdollista arvioida työn tuloksia, ja hyvien arvioiden saaminen auttaa graafikoita ja suunnittelijoita uusien toimeksiantojen saamisessa. Freelancer.comin osuus on 10% tekijän palkkiosta.

Elance

Elance oli Upworkin edeltäjä, joka perustettiin jo niinkin aikaisin kuin vuonna 1999. Yhtenä vanhimmista ja kokeneimmista freelance-töiden verkkovälittäjistä Elance on vaikuttanut merkittävällä tavalla freelancer-markkinan syntyyn internetissä sekä sen kehittymisessä nykyiseen muotoonsa. Elancen suurimmat käyttäjäryhmät koostuivat pääasiallisesti erilaisista web- ja mobiiliohjelmoinnin ammattilaisista ja luovien alojen osaajista. Vuonna 2013 Elance yhdistyi toisen freelancer-alustan, oDeskin kanssa ja näiden kahden toimijan palveluista muodostettiin monialaisesti freelancer-palveluita välittävä Upwork-sivusto.

oDesk

oDesk oli toinen Upwork-sivuston edeltäjistä, joka piti hallussaan leijonanosaa verkko-freelancereiden välitysmarkkinasta yhdessä kilpailijansa Elancen kanssa. oDesk perustettiin alunperin vuonna 2003, 4 vuotta Elance-sivuston jälkeen, kunnes yhtiöt yhdistyivät vuoden 2013 joulukuussa, muodostaen uuden Elance-oDesk-yhtiön. Näiden välittäjäpalveluiden yhdistymisen seurauksena Elancen-sivusto ajettiin alas parissa vuodessa ja oDeskin freelancer-sivusto lanseerattiin uudelleen nykymarkkinoiden tunnetuimmaksi ja suosituimmaksi Upwork-sivustoksi, joka jatkaa molempien palveluiden tehtävää markkinoiden suurimpana freelancer-palveluiden virtuaalisena markkinapaikkana.

Graafisen suunnittelun huipputrendit vuonna 2018

Graafisessa suunnittelussa, kuten muodinkin maailmassa, on havaittavissa vuotuisia trendejä. Nämä toistuvat usein vuosikymmenien saatossa uudistuneina ja muunneltuina versioina itsestään. Trendien kehittymiseen vaikuttavat moninaiset tekijät kuten alan nimekkäät vaikuttajat sekä käytettyjen suunittelutyökalujen ja -ohjelmistojen kehittyminen, vain pari mainitakseni. Viime aikojen trendinä suunnittelussa on esimerkiksi ollut minimalistinen ja yksinkertainen lähestymistapa. Vaikka en tämän trendin katoamista lähdekään ennustamaan, sen rinnalle on tänä vuonna tulossa monia uusia ja mielenkiintoisia suuntauksia.

Mitä vuosi 2018 tuo tullessaan? Vaikka tulevaisuuden ennustaminen onkin vaikeaa, on silti havaittavissa joitakin suunnittelun virtauksia, jotka ovat selvästi kasvattamassa suosiotaan ja joita tulemme varmastikin näkemään tänä vuonna entistä enemmän. Näihin kuuluvat ainakin synkät sävyt, ultravioletti- ja galaktiset efektit, vuosisadan puolenvälin modernit aiheet ja piirrokset sekä värifontit. Tarkastellaanpa lähemmin näitä neljää ennustamaani trendiä ja sitä, kuinka uskon niiden ilmenevän graafisessa suunnittelussa vuonna 2018.

Synkät sävyt

Näyttäisi siltä, että 80- ja 90-lukujen kuvamaailma on tekemässä paluuta, minkä voimme päätellä esimerkiksi tiettyjen TV-sarjojen suosiosta. Teknologia on tietenkin kehittynyt huimin harppauksin noista ajoista, joten aivan samanlaista kuvakieltä tuskin tulemme näkemään. Sävyjen toteuttamiselle ja niillä leikittelylle on nyt kuitenkin tarjolla enemmän vaihtoehtoja. Uskon, että tämä tarkoittaa kyseiselle aikakaudelle tyypillisten tummien ja vähemmän kirkkaiden sävyjen uutta tulemista, sekä tummasävyisten filttereiden käytön yleistymistä valokuvissa.

Ultravioletti- ja galaktiset efektit

Eräs graafisen alan merkittävimmistä vaikuttajista on yhdysvaltalainen yritys Pantone, joka julkaisee vuosittain vuoden värin. Pantonen vuoden väriä voikin käyttää merkittävänä tekijänä ennustamaan tulevan vuoden graafisia trendejä. Vuonna 2018 tämä väri on Ultra Violet, jolla ei kuitenkaan tarkoiteta ihmissilmälle näkymätöntä valon aluetta, vaan aivan tiettyä värisävyä. Tämä sävy yhdessä viime aikoina yleistymään päin olleen avaruuteen suuntautuneen kiinnostuksen kanssa tarkoittanee, että tulemme näkemään avaruusaiheiden ja galaktisten efektien lisääntynyttä käyttöä suunnittelussa.

Vuosisadan puolenvälin modernit aiheet ja piirrokset

Vuosisadan puolella välillä tarkoitetaan aikaa 30-luvulta 60-luvulle. Tämän aikakauden kuvakieli on jälleen alkanut yleistyä graafisessa suunnittelussa ja ennustan, että se jatkuu trendinä tämän vuoden aikana aivan erityisesti digitaalisen suunnittelun maailmassa. Viittaan tällä erityisesti piirrosten tyyliin ja väritykseen, mutta myös niiden kuvaamiin aiheisiin. Näissä värejä on usein käytetty säästeliäästi mutta elegantisti, ja esimerkiksi piirroksissa esiintyvät ihmishahmot muistuttavat kauneusihanteiltaan enemmän takavuosien kuin nykyajan malleja.

Värifontit

Eräs trendeihin vaikuttava seikka, kuten aiemmin mainitsimme, on suunnitteluun käytettyjen ohjelmistojen kehitys. Sekä Photoshop CC 2017/2018 että Illustrator CC 2018 sisältävät mielenkiintoisen ominaisuuden, jonka avulla niiden käyttäjä voi luoda ja myös suunnitella itse omia värifonttejaan. Tarkoitan värifonteilla useita eri värejä sisältäviä, graafisesti monipuolisia fontteja, joita on aiemmin usein toteutettu itsenäisinä grafiikoina eikä niinkään itsenäisinä fontteina. Ennustankin tämän tyyppisten fonttien käytön yleistyvän voimakkaasti tänä vuonna.

Tervetuloa graafisen ja digitaalisen suunnittelun pariin!

Tervetuloa blogini pariin! Graafisen ja digitaalisen suunnittelun harrastajat ja ammattilaiset sekä kaikki niistä kiinnostuneet ilahtunevat kuullessaan, että kirjoittelen tänne nimenomaan näistä aiheista. Pyöritän tällä hetkellä Turussa pientä alan firmaa. Luovassa työssä on tärkeää altistaa itseään monipuolisesti vaikutteille ja ideoille. Pyrinkin siis työni kautta ja sen ohessa pysyttelemään ajan hermolla graafisen suunnittelun viimeisimpien trendien suhteen. Digitaalisessa maailmassa on helppoa löytää inspiraatioita ja kartuttaa tietoaan alan kansainvälisiä suuntauksia ja julkaisuja seuraamalla.

Jaan tässä blogissani tietoa ja kokemuksiani siitä, mitä graafisen suunnittelun maailmassa tapahtuu. Uusien tuulien lisäksi kerron, kuinka perustavan laatuisia suunnitteluperiaatteita voi soveltaa käytännössä sekä millaisia asioita niiden suhteen on syytä ottaa huomioon. Tavoitteenani on tuoda mielenkiintoista käytännön näkökulmaa paitsi graafiseen suunnitteluun yleensä, myös erityisesti digitaaliseen mediaan liittyviin aiheisiin ja käytäntöihin. Intohimonani on jakaa tietoa ja käydä keskustelua näistä aiheista tällä sivustolla. Toivonkin sinun viettävän lukuisia kiinnostavia hetkiä blogiani lukiessasi!

Graafinen suunnittelu

Ehkä aluksi olisi syytä kysyä, mitä graafinen suunnittelu oikeastaan on. Graafisella suunnittelulla tarkoitetaan kaikkea sellaista suunnittelua, jossa pyritään visuaalisin keinoin kommunikoimaan eri tyyppisiä asioita ja ratkomaan ongelmia. Sen välineinä voidaan käyttää kuvia, tekstiä ja valokuvia, ja sen tavoitteena on välittää katsojalle ideoita ja mitä erilaisimpia viestejä. Graafisen suunnittelun käyttämät mediat vaihtelevat painotuotteista digitaalisiin tuotteisiin, kuten nettisivuihin ja peleihin, ja sen käyttökohteita on lukemattomia aina opaskylteistä tietokoneohjelmiin ja yritysten logoihin.

Digitaalinen suunnittelu

Digitaalisesta suunnittelusta puhuttaessa tarkoitetaan sitä graafisen suunnittelun osa-aluetta, joka käyttää työvälineenään digitaalisia teknologioita. Yleensä suunnittelun kohteena on myös digitaalinen ympäristö, eli suunnittelun tulokset julkaistaan digitaalisessa mediassa kuten Internetissä tai jossakin tietokoneohjelmassa tai mobiilisovelluksessa. Digitaalisessa suunnittelussa on itse ulkoasun lisäksi kiinnitettävä voimakkaasti huomiota sovelluksen interaktiivisuuteen ja sellaisiin elementteihin, joiden kautta ja välityksellä sen käyttäjät kommunikoivat. Tähän on toki poikkeuksiakin: esimerkiksi televisiota ja elokuvateollisuutta varten tapahtuva digitaalinen suunnittelu, jossa käyttäjät eivät välttämättä pääse vuorovaikuttamaan digitaalisen ympäristönsä kanssa.

Astu sisään suunnittelun maailmaan

Graafinen ja digitaalinen suunnittelu eivät ole olemassa muusta maailmasta riippumatta, vaan ne liittyvät kiinteästi osaksi käyttötarkoitustaan sekä aikaansa ja sen erilaisia ajankohtaisia ilmiöitä. Haluan valottaa näitä ilmiöitä ja tarkastella niitä osana sekä itse suunnitteluprosessia että sen lopputuloksia. Aivan oma lukunsa ovat tietenkin asiakkaat ja töiden käyttökohteet sekä niihin liittyvät projektit, joiden parista minulla on kerrottavana monen monta mielenkiintoista tarinaa. Toivottavasti nautit niistä, ja haluankin toivottaa sinulle mukavia hetkiä blogini parissa!

Mitä teenkään työkseni?

Olen lapsesta asti ollut kiinnostunut tietotekniikasta. Isäni osti minulle ensimmäisen tietokoneen ollessani vain 6-vuotias ja siitä lähtien pyörin koneiden parissa. Olen myös aina halunnut suunnitella visuaalisia kokonaisuuksia, joten vähän kasvettuani tuntui luonnolliselta tehdä suunnittelusta ja digitaalisuudesta myös ammatti. Isäni oli, toki sattumalta, kaukaa viisas: olen saanut kasteen tekniikan maailmaan jo pienenä, joten uuden tekniikan haltuunottoon ei mene kovinkaan kauaa. Se on onni tänä päivänä, kun tekniikka kehittyy jatkuvasti ja pystyn hyödyntämään uusimpia ohjelmia. Mielestäni graafista ja digitaalista suunnittelua tekevän tulee ehdottomasti hankkia vankka tietotekninen osaaminen, sillä muuten uusien ja joskus monimutkaistenkin ohjelmien tuomat mahdollisuudet jäävät käyttämättä! Suoritin alan opinnot ammattikorkeassa ja nyt olen avannut ensimmäisen oman yritykseni Turkuun. Suunnittelen digitaalisia sisältöjä pääasiassa eri yrityksille, mutta myös julkiselle sektorille, yhdistyksille ja ihan yksittäisille toimijoillekin. Yritykseni on toistaiseksi pieni. Se työllistää lisäkseni copywriterin ja AD:n.

Tätä päivää ja tulevaisuutta

Pienyrittäjän arki on sellaista, että pitää jaksaa tehdä jonkin verran paperinpyöritystä, mutta palkinnoksi saan olla oman itseni herra. Menen yleensä aamulla töihin kello kuudeksi, sillä pidän hiljaisuudesta ja saan silloin parhaiten asioita aikaiseksi. Meillä on niin hauska ilmapiiri töissä, että välillä aamukahvit meinaavat venyä, kun työkaverit tulevat paikalle. Onneksi joku meistä sentään huikkaa hetken päästä, että on aika palata työnkin pariin. Työssäni on muutenkin paljon huumoria, koska hauskat mainokset jäävät mieleen. Usein saatan vapaa-aikanani keksiä vitsejä, joita työssä voisi käyttää. Luen myös vitsikirjoja, sillä lapsena ne olivat suosikkejani. Enpä olisi silloin arvannut, että siitäkin harrastuksesta on hyötyä! Kun saamme markkinointimme vielä paremmin toimimaan ja kun lisäasiakkaita löytyy, haluan laajentaa liiketoimintaa isommaksi. Olen kaiketi varsin kunnianhimoinen ja tykkään ajatella suuresti, mutta pistän samalla jäitä hattuun: minulla ei ole kova kiire rynnätä toteuttamaan suunnitelmiani heti vaan usein teen suunnitelmia viiden vuoden tähtäimellä.

Kokemuksia asiakkaiden kanssa

Kerran toteutin keskisuuren yrityksen some-mainoskampanjan. En viitsi mainita asiakkaitani, sillä jotkut haluavat pitää mainostajan kädenjäljen piilossa. Onneksi ihmiset toki nykyään tietävät, että brändien takana on vankkaa ulkopuolista ammattisuunnittelua ja ala saa ansaitsemaansa arvostusta näin välillisestikin. Ensimmäisellä tapaamisella asiakkaan kanssa keskustelimme pitkään yrityksen toimintaperiaatteista. Haluan aina tutustua asiakkaisiini huolella, jotta mainoskampanja varmasti tulee sopimaan juuri heille ja heidän asiakkailleen. Ensin puhuimme hyvin virallisia, mutta jo 15 minuutin kuluttua melkein huusimme: olimme lapsenomaisen innostuneita hauskoista hahmoista, joita käyttäisimme somessa. AD tuli paikalle kysymään, onko kaikki hyvin. Hän luuli aluksi, että riitelimme, koska puhuimme niin kovaa. Ei hän tietenkään uskonut, että oikeasti riitelisimme, mutta se oli käynyt hänen mielessään, koska yleensä asiakkaiden kanssa tapaamiset sujuvat vähän rauhallisemmin. Joskus sitä kohtaa semmoisen asiakkaan, jonka kanssa läppä lentää ja se jos mikä on mahtava tunne! Uskon, että parasta bisneksessä on se, että on oma itsensä. Itse nautin työstäni päivittäin.